Positief Onderwijs Nederland

Het initiatief ‘ALLES op het SPEL’ is afkomstig van Positief Onderwijs Nederland. De filosofie van Positief Onderwijs Nederland draait om het idee dat wanneer een kind zich goed voelt, de ontwikkeling veel vlotter verloopt. Het welbevinden van kinderen vormt daarom een cruciale basis voor hun ontwikkeling. Dit welbevinden komt in het gedrang wanneer we van kinderen eisen dat ze inzichten en vaardigheden verwerven die niet aansluiten bij hun huidige ontwikkelingsniveau. Aangezien kinderen op sommige gebieden langzamer ontwikkelen dan in voorgaande decennia, zien we nu veel kinderen die onnodig in de knel komen.

De uren die kinderen voor de televisie, telefoon of spelcomputer doorbrengen, gaan ten koste van de tijd die ze zouden kunnen besteden aan fysiek spel. Minder fysiek spel leidt tot een tragere sociaal-emotionele en taal-cognitieve ontwikkeling bij kinderen. In de praktijk en uit onderzoek blijkt dat dit steeds meer problemen oplevert voor kinderen.

MEER SPELEN BETEKENT BETER LEREN
Spel is belangrijk voor kinderen! Meer spelen en bewegen draagt niet alleen bij aan de lichamelijke en motorische ontwikkeling, ook het concentratievermogen en de stressbestendigheid profiteren ervan. Bovendien leidt voldoende lichaamsbeweging tot minder slaapproblemen. En als je beter slaapt, heb je minder behoefte aan ongezond eten. In de ontwikkeling van een kind hangt namelijk alles met alles samen.

Helaas wordt de relatie tussen een gebrekkige motorische ontwikkeling en leer- en gedragsproblemen vaak over het hoofd gezien. Meer schermtijd voor kinderen betekent minder speeltijd. Ook op school is stilzitten nog de norm (gelukkig zijn er wel steeds meer scholen die beweging in de dagelijkse routine opnemen!). In ‘ALLES op het SPEL’ laten we op basis van zowel praktijkervaring als wetenschappelijk inzicht zien hoe we eenvoudig een grote en cruciale stap kunnen zetten in het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen.